OMRÅDEN

BROTTMÅL
Jag åtar mig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

FAMILJEMÅL
Jag åtar mig uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, umgänge och barns boende.


UTLÄNNINGRÄTT

Jag åtar mig uppdrag för personer som söker uppehållstillstånd i Sverige.


SOCIALRÄTT

Jag åtar mig uppdrag i ärenden som gäller tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV.


Här gärna av dig om du har frågor!